Lokala regler

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB

 

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR YSTADS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan på gaveln till kanslihuset och på hemsidan (www.ystadgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Vitmålade pinnar utgör banans gräns.

 

 1. Green (Regel 13) Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden, får lättnas tas enligt regel 16.1c.
 5. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 6. Avståndsmarkeringar, mattor och plattor vid orange tee, samt grönfärgade plastmattor som skall skydda växande gräs, är oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16.1 tillämpas.
 7. c) Organiska föremål
 8. Övningsgreen och ”bunkrar” till höger om hål 9 är en del av spelfältet. Bollen spelas som den ligger

 

Domar o Handicap kommittén/AL