Junior YGK

Juniorverksamheten på Ystad GKär öppen för alla, medlem eller ej, alla kan träna och spela golf. Första grupp är de mellan 6-9år , sedan följer 10-14år och de äldsta är mellan 15-21år.

Klubben är också aktiv i seriespel och tävlingar och arrangerarstörre juniortävlingar varje år tillsammans med SKGF och/eller SGF.

För övrig information, gå in på följande länk Start | Ystad Golfklubb | laget.se

Välkomna till juniorverksamheten på Ystad Golfklubb!
Juniorkommittén