Herrkommittén

Kommittén försöker skapa aktiviteter för seniora herrar. Vi gör det efter bästa förmåga och tillgängliga resurser. Tyvärr kan vi inte tillgodose alla individuella medlemmars önskemål, men vi lyssnar gärna på era synpunkter. Är det några idéer som är realiserbara tar vi gärna dessa till oss. Alla nya som gamla medlemmar är välkomna till våra aktiviteter. Våra aktiviteter: se vidare under 2023 Ta gärna kontakt med någon av oss i kommittén om det är något du vill att vi skall förbättra eller ta upp som aktivitet.

Vi har fyra möten per år, mötena protokollförs och finns under fliken Möten

Mötena innehåller informationsutbyte med styrelsen, klubb- och banchef.

Vi utvecklar och planerar tävlingar, utbyte med andra klubbar samt årliga utflykter.

Ni kan läsa mera i vår verksamhetsplan som finns nederst på sidan.

Under respektive år (till höger) finns information om aktiviteter, protokoll och mycket annat.

 

Medlemmar i Herrkommittén

Lars Christersson    christersson.l@ystad.nu

Göran Larsson        sglarsson@telia.com

Ingold Wihlborg      ingold.wihlborg@golde.se

Anders Friis            friis@nybrostrand.nu

Jan-Olov Wallander  walle911@hotmail.com

Peter Alenius           peter.alenius@hotmail.com

Ola Erikson             ola_eriksson@yahoo.com