Domar och Hcp kommittén.

Kommittén har till uppgift att utbilda domare, årligen utse domare till våra klubbtävlingar, ta fram förslag på lokala regler och genomföra utbildningar för våra medlemmar. Samt assistera medlemmarna i HCP relaterade ärenden om HCP frågor och årlig HCP revision.