Á la carte

Vi önskar er varmt välkomna till säsongen 2024!

Fredag – Lördag 16.00-20.30

Söndag 15.00-20.00

(med reservationer för oförutsedda händelser)

Boka gärna bord!

Har du övriga önskemål, ring och boka så vi kan hjälpa dig!

Telefon: 076-034 33 00