Sydpoolen 2024

SENIOR:

får minst 25 % rabatt på ordinarie greenfee den aktuella dagen (dagens högsta greenfee). Gäst kan dock inte begära lägre pris än 300 kr

JUNIOR:

spelar till fast pris 150 kr.

Gäller helgfri Vardag (månd-fred) samt Lör-, Sön- o Helgdag efter 13.00

Klubb med J deltar inte under Juli månad.

Klubb med H deltar inte Lördag, Söndag och Helgdag.

Medlem som vardag betalar någon form av greenfee på hemmaklubben, s. k. greenfeemedlem, har inte rätt till Sydpoolenrabatt.

Medlem som betalar någon form av greenfee på hemmaklubben för spel på helg, s. k. vardagsmedlem, har inte rätt till Sydpoolenrabatt på helger.

Medlem från klubb med J eller H har inte rätt till rabatt juli och/eller helg.

Lista på alla klubbar som är med i Sydpoolen: