Rangen

Här informerar vi om Rangens öppettider, kostnad för bollar samt när Rangen är stängd för klippning. Vi har installerat ELLJUS på Rangen vilket innebär att ni kan träna när det är mörkt.

FÖR ATT TRÄNA BEHÖVS ANTINGEN ETT BETAL-/KREDITKORT ELLER ETT YGK RANGEKORT.
YGK RANGEKORT KÖPS I SHOPEN.

Möjligheten att betala med kontanter/mynt är helt borttagen. Således finns inga kontanter i automaten!

Så här betalar du:

BETAL-/KREDITKORT:

Erhåller 30 bollar för 25:-. Beloppet dras direkt på kortet.

YGK RANGEKORT (Påfyllning och försäljning av YGK rangekort sker i shopen)

Man väljer mellan liten, mellan eller stor

Liten25 bollar20 kr
Mellan40 bollar30 kr
Stor 60 bollar40 kr
 • Du laddar ditt kort i shopen, sörre summa ger mer bonus.
 • Det tillkommer en engångskostnad för rangekortet på 50:-
 • Ställ tillbaka hinken och snygga till den plats ni tränade från
 • Att plocka bollar på rangen när bollmaskinen är ur funktion är att betraktas som stöld.

Ystad GK önskar Er trevlig träning!

Säkerhet

På förekommen anledning måste det här tyvärr belysas:

 • Det är absolut förbjudet att slå bollar över nätet!!
  Övningsfältet är endast 225 meter långt! Längre slag än 225 m kan nå vägen som ligger i direkt anslutning bakom övningsområdet, vilket medför livsfara för bilister och övriga trafikanter på vägen.
 • Det är absolut förbjudet att slå bollar mot områden där människor befinner sig. Ropa FORE om någon kan träffas av din boll.
 • Bollplockning på övningsfältet är strikt förbjudet, även när bollmaskinen är ur funktion/trasig.
 • Att ta med sig övningsbollar från övningsfältet är att betraktas som stöld och anmäls.
 • Skräpa inte ner, det finns papperskorgar.
 • Ställ tillbaka hinkarna till bollmaskinen.
 • För allas trevnad använd vett och sunt förnuft samt visa hänsyn.

Tack!