Organisation

Ystad GK är en ideell förening och högsta beslutande organ är våra årsmöten på våren och hösten. Styrelsen är verkställande organ och består av ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Klubbens verksamhet organiseras under kommittéer.