Stadgar för Ystad GK

Länkar till klubbens stadgar samt länk till hur förfara vid ombudsröstning

Stadgar Ystad GK 2023 | (pdf) | 11 MB 

Ombuds röstning pdf | (pdf) | 369,5 KB