Junior- och elitkommittén på Ystad Golfklubb presenterar:

Verksamhetsplan

Syftet med verksamhetsplanen för juniorerna är att förtydliga för föräldrarna, juniorerna och övriga medlemmar i klubben vad man kan förvänta sig av klubbens juniorverksamhet. Det är även ett verktyg för att vi ska använda klubbens pengar på ett effektivt sätt i utvecklingen av juniorer och ledare. Målsättningarna ska vara nedskrivna och följas upp varje år.

 • Träning skall erbjudas för alla juniorer, klubbens juniorer och yngre elitspelare. Träningen skall i första hand inrikta sig på breddverksamhet i olika steg.
 • Spelare som har högre ambitioner och yngre elitspelare skall ges extra möjligheter att utvecklas.
 • Individuell träning skall erbjudas.
 • JK skall sträva efter att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl på Ystad Golfklubb som på andra banor i singelspel och i lagspel.
 • Kommittén skall arbeta aktivt för att rekrytera och utbilda nya ledare.

JK’s Vision:

 • Att göra Ystad Golfklubb till det självklara valet för ungdomar i ”närområdet” som vill spela golf oavsett ambitionsnivå.
 • Att Ystad Golfklubb skall vara en plats där man har sina kamrater och där man har roligt, samtidigt som man utvecklas som golfspelare.
 • Att Ystad Golfklubb skall erbjuda en kul, stimulerande breddträning anpassad efter ålder, ambition och HCP.
 • Att Ystad Golfklubb skall ge möjligheter för de juniorer som vill satsa på sin golf och utvecklas mot elitspelare att göra det innanför klubbens ramar.

JK´s målsättning:

 • Att 60 % av juniorer över 10 år skall ha officiellt hcp.
 • Att 12 % av klubbens medlemmar skall vara juniorer.
 • Att få nya deltagare på klubbens egna juniortävlingar samt anpassa dessa efter dagens situation.
 • Att öka antalet deltagare från klubben på Skandia Tour eller motsvarande.
 • Att få fler tjejer att spela golf samt ha minst 1 aktiv golftjej på Skandia Tour.
 • Att Juniorkommittén på Ystad Golfklubb skall jobba för att ta golfen ifrån att vara en säsongssport, till att bli en naturlig samlingsplats och året runt sport. Förutsättningar skall skapas för detta i form av inomhus tränings anläggning (studio), träning som är upplagd för året runt genomförande, varierande träning som främjar att nå goda resultat inom golfen och allmän fysisk träning.
 • Att våra yngre junior serielag skall nå goda framgångar i sin respektive serie.
 • Att Elitjuniorlaget skall nå goda framgångar i sin serie.
 • Att Herr Elitlaget spelar i Division 1.

Våra värdegrunder:

Glädje, gemenskap, uppmuntran, ansvar och föredöme skapar trygghet.

Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten; tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån.

Glädje: På Ystad Golfklubb skall vi ha kul, glädje är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans. Det skall vara roligt att åka till klubben och träffa sina vänner och vuxna. Det skall vara dit man längtar efter skolan och på helgerna och det skall vara där man vill tillbringa en stor del av sin fritid.

Gemenskap: Det är inte bara att vara en del i en träningsgrupp. På Ystad Golfklubb skall alla juniorer, ledare, tränare och föräldrar känna sig hemma och välkomna. Alla är viktiga och alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Att kunna umgås på lika villkor och finna gemenskap med andra juniorer, övriga medlemmar, restaurangpersonal, kansli och banpersonal skapar en harmoni.

Uppmuntran: Vi skall uppmuntra våra juniorer till att träna, tävla och utvecklas i sin golf. Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser och låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste. Vi ställer krav på dem, att alltid försöka och att alltid göra sitt bästa. Har de gjort detta har de inget att skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan har rätt att kräva mer. Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället endast fokuserade på resultatet.

Ansvar: Att spela och träna golf innebär också ett ansvar både vad gäller uppträdande och att följa de regler som gäller på klubben. En junior skall veta att vid spel på annan klubb så är junioren Ystad Golfklubbs ambassadör.

Föredöme: En äldre junior skall alltid vara ett föredöme för de yngre. Uppträder en yngre junior på felaktigt sätt, är det en äldre juniors skyldighet att visa eller berätta hur han/hon borde gjort. På samma sätt skall vi vuxna, ledare, coacher och föräldrar vara ett föredöme för våra juniorer.

Trygghet: Glädje, gemenskap, uppmuntran, ansvar och föredöme skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas, inte bara som golfare utan också som människa.

Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål.

Vi som sitter i Junior- och elitkommittén:

TONY PEDERSEN

TONY PEDERSEN

TF Ordförande Tränare/Pro
JAN ÖJEBLAD

JAN ÖJEBLAD

Ledamot
PETTER LINDMARK

PETTER LINDMARK

Ledamot
JESPER HALLGREN

JESPER HALLGREN

Ledamot
TOBIAS HOLM

TOBIAS HOLM

Ledamot
MARTINA LAURSEN

MARTINA LAURSEN

Ledamot